• Adam Yahnke | Sonoma State University

  Ashlynn Gudmundson | Arizona State University

  Darius Brice Ford | California State University, Chico

  Hailey Glass | Sonoma State University

  Harrison S. Greene | Humboldt State University

 • Jaron Mertle | University of California, Merced

  Kendall Markham | California State University, Monterey Bay

  Miranda Elyse Cramer | California State University, Sacramento

  Shelby Butcher | Northern Arizona University

  Tanya Vasquez-Gomez | California State University, Sacramento